หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 379 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC391
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-463555-5
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 292 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                          

*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เศรษฐกิจพอเพียง และงานกองทุน                          

*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                

                                                                                        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top