หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 203 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC394
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN 978-616-46321-3-4

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2562

จำนวน: 264 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

ภาษาไทย
หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                     
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                                
แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                         
แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                   
แนวข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                               
ภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                               
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                            
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                            
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                            
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                            
ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                            
แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .                                                                            
แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             
การทหารของไทย                                                                                                     
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                      
เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมยุทธศึกษาทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top