หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 182 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC396
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 63(TBC)
ISBN :  978-616-46356-3-0
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่ม กันกาว
 

สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  

*แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                          

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                

*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top