หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน (TBC)

ผู้เข้าชม 222 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC426
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน (TBC)
ISBN :  978-616-24669-4-6
พิมพ์ปี :  คุลาคม 2560
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
หลักการบัญชีเบื้องต้น
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top