หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด (CA)

ผู้เข้าชม 326 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA015
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ ใหม่ล่าสุด
ISBN : 978-616-380-0862
พิมพ์ : ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 223 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ
+ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
+ ความเป็นมาของการวิจัยทางการเกษตร
+ การเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยกับการส่งเสริมการเกษตร
+ บทบาทของเกษตรกร
+ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง
+ สิ่งแวดล้อมของพืช
+ หน้าที่สำคัญของดินที่มีอิทธิพลต่อกรเจริญเติบโตของพืช
+ ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืช และวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
+ อุปสรรคสำคัญของการปลูกพืชฤดูหรือสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการปลูกพืชสืบฤดู
+ นโยบายด้านการเกษตร
+ หลักการของทฤษฏีใหม่
+ ส่วนต่างๆ ของต้นพืช (ดอก ผล และ เมล็ด)
+ การดำเนินงานการเกษตร
+ การขยายพันธ์ุพืชแบบใช้เพศ
+ ธาตุอาหารของพืช
+ ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกาตร
+ การเพาะเมล็ด
+ การเพาะเห็ด
+ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
+ แนวข้อสอบความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
+ แนวข้อสอบความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร
+ วิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤษศาสตร์
+ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
+ แนวข้อสอบควมรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
+ การปรับปรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top