หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 370 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB008
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN : 978-616-216-888-8
จำนวนหน้า : 224 หน้า
พิมพ์  : ธันวาคม 2562
 
สารบัญ
+ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักการเกษตร
+ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยงานการเกษตร
+ แนวความคิดการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบเกษตรกร
+ แนวทางการวิจัยระบบการทำฟาร์ม
+ แนวทางการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
+ สรุปกระบวนการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบมีส่วนร่วมเกษตร
+ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจพืชและพื้นที่
+ การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน
+ แนวความคิดการวิเคราะห์และทำความเข้าใจการจัดระบบ การปลูกพืช
+ ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า
+ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการระบบเกษตรยั่งยืน
+ ตลาดสินค้าเกษตรยั่งยืน
+ การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน
+ กระบวนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
+ แนวคิด ความหมายและหลักการของเกษตรยั่งยืน
+ หลักส่งเสริมการเกษตร
+ หลักการเกษตรอินทรีย์
+ เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ
+ ความรู้พื้นฐาน เรื่อง ดิน-ปุ๋ย-น้ำ สำหรับการปลูกพืช
+ โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ
+ วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
+ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตของพืช
+ การเกษตรยุค 4.0
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ข้อมูลด้านการเกษตร
+ แนวข้อสอบ ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
+ แนวข้อสอบ ปฏิบัติการพืชเกษตร
+ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
+ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกาตรปฏิบัติการ ชุดที่ 1
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top