หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 895 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC444
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 62 (TBC)
ISBN : 978-616-46312-9-8
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                         
ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              
ความหมายของ แรงงาน                                                                                      
ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                   
การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                    
ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                 
การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              
สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                    
มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                         
ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        
เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                     
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                               
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554      
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top