หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 277 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC446
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64 (TBC)
ISBN :  BB -153 
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
 
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        

*พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560                                            

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        

*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    

*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                     

*การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป        

*แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                  

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                     

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                    

*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                        

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top