หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 200 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC455
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน                                                                

*การจัดการและการบริหารเงินทุน                                                                                    

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบบัญชีราชการ                                                                                         

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมยุทธศึกษาทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top