หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 329 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC456
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46342-0-6
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

**วิชาภาษาไทย

        «แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

        «แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ

        «แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

        «แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ

        «แนวข้อสอบ การเติมคำ                                                                                      

        «แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

        «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1

        «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

**ภาษาอังกฤษ

        «แนวข้อสอบ ภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

        «แนวข้อสอบ ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

        «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

        «แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)

        «รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

**ความรู้ทั่วไป

        «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.

        «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .

        «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.

*การทหารของไทย

*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมยุทธศึกษาทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top