หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 203 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC459
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 64 (TBC)
ISBN :  - - - 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                     

*พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562              

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                   

*ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น                                                                                   

*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                     

*แนวข้อสอบรวม                                                                                                   

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top