หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 796 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC464
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :   BB-164
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553       

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              

*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                          

*การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                   

*ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                            

*มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                        

*มาตรฐานคุณภาพน้ำ                                                                                                  

*มาตรฐานคุณภาพอากาศ                                                                                             

*กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                    

*การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ                   

*ภาวะโลกร้อน                                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               

*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        

*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                 

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                             

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                            

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top