หมวดสินค้าหลัก

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)

ผู้เข้าชม 117 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTB034
  • ราคาพิเศษ : 342 บาท
  • ราคาปกติ 360 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)
ผู้แต่ง
ผู้รวบรวม
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
ISBN 978-974-4688-90
ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า 719
ขนาด 6*9 นิ้ว / ขนาดกลาง เท่าไอแพด*
ปก อ่อน
* เขตอำนาจ
* ศาลที่จะเสนอคำฟ้อง
* การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นที่ไม่มีเขตอำนาจ
* การตรวจคำคู่ความและเอกสาร
* การขยายหรือย่นระยะเวลา
* การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
* การพิจารณาผิดระเบียบ
*คู่ความมรณะ
* คู่ความ
* คำพิพากษาหรือคำสั่ง
* การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำ และฟ้องซ้อน *
สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top