หมวดสินค้าหลัก

คู่มือ + ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 572 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC466
  • ราคาพิเศษ : 255 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือ + ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46358-4-5
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 344 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนักการทูต

*ความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

*วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

-การเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ

-การเขียนย่อความ

-การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

-ข้อสอบเก่าชุดที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศ

-ข้อสอบเก่าชุดที่ 2 สว่นภาษาต่างประเทศ

*ภาควิชาความรู้สำหรับนักการทูต สรุป+เก็งแนวข้อสอบ

-วิธีทำข้อสอบและทักษะของข้อสอบ

-ทฤษฎีที่ใช้ในการอ้างอิงในการตอบข้อสอบ

-แนวข้อสอบ (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

-แนวข้อสอบ (ข) องค์การระหว่างประเทศ

-แนวข้อสอบ (ค) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-แนวข้อสอบ (ง) กฏหมายระหว่างประเทศ

*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

*เศรษฐหกิจระหว่างประเทศ

*กฏหมายระหว่างประเทศ

*องค์การระหว่างประเทศ

*ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 1

*ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 2

*ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 3

*ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 4

*ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 5

*ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 6

*ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 7

*ข้อสอบเก่าภาคสนาม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top