หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 372 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC468
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)
ISBN :  978-616-46352-4-1
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2563  
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                         

*ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                         

*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                       

*การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                  

*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               

*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง                                                                       

*งานด้านการสำรวจเบื้องต้น                                                                                           

*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           

*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top