หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 193 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC477
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมศุลกากร (TBC)
ISBN :  978-616-46335-6-8
พิมพ์ปี :   2562
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           

*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง                                                                                    

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                              

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                       

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาชุดที่ 2.                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                          

*แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                            

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top