หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 580 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC491
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46359-2-0
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                              

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                   

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร                                                             

*แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ                                          

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top