หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 703 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV958
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
ISBN : --
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน : 258 หน้า
                       **********************
สารบัญ 
ประกาศ กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560           
              พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ยกเว้นภาค 2 และ ภาค 3) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
              1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
              2. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ยกเว้น ภาค2 และ ภาค3)
              3. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการรฟื้นฟูกิจการ
ส่วนที่ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
              และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
              1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
              2. ประมวลกฎหมายอาญา
              3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
              4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 6 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
              1. Structure
              2. Vocabulary 
              3. Reading Comprehension
              4. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากร
              5. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top