หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (GB)

ผู้เข้าชม 177 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB012
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (GB)
ISBN : 978-616-216-467-5
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนหน้า : 224 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ
    ส่วนที่ 1
    คณิตศาสตร์
บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 3 สมการและอสมการ
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์ อัตราส่วน สัดส่วน อัตราเพิ่ม-ลด
บทที่ 5 ร้อยละ กำไรขาดทุน ของผสม
บทที่ 6 การทำงาน แรงงาน
บทที่ 7 การเดินทาง ความเร็ว 
บทที่ 8 การนับ ความน่าจะเป็น 
บทที่ 9 ลำดับ อนุกรม
บทที่ 10 Exponential, Logarithm
บทที่ 11 สถิติเบื้องต้
บทที่ 12 เรขาคณิต
บทที่ 13 เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัส
    ส่วนที่ 2
    การอ่านบทความ
    การวิเคราะห์ประเมินข้อมูล
    การวิเคราะห์ปัญหาด้านธุรกิจ
    การวิเคราะห์การใช้เหตุผล
    การวิเคราะห์ กราฟ ตารางแผนภูมิ
แนวข้อสอบเฉพาะสาจาบริหารธุรกิจ
    หมวดการผลิต
    การเงิน
    การบัญชี
    จัดการ
    เศรษฐศาสตร์
    ความถนัดและความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
    แนวข้อสอบ ม.ราม
    แนวข้อสอบ NIDA
    แนวข้อสอบ จุฬา (คณิตศาสตร์ทั่วไป)
    แนวข้อสอบ ธรรมศาสตร์ (คณิตศาสตร์ทั่วไป)
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

Close หน้าต่างนี้
Go Top