หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI. ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 142 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC502
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI. ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-46360-8-8
พิมพ์ปี :   กุมภาพันธ์ 
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                               

*พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                              

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                     

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                              

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                             

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            

*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                     

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                 

*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top