หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 298 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC504
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)
ISBN : 978-616-46363-1-6
พิมพ์ปี :   กุมภาพันธ์ 
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546                 

*พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550     

*การติดตั้งระบบประปา                                                                                                         

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา                                                                               

*การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา                                                                                                

*การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา                                                                              

*การพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ                                                                    

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา                                                                                  

*แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 1.                                                                                        

*แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 3.                                                                                

*แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 4.                                                                                    

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top