หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 431 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC516
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :   BB - 160 
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                                                             

*ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           

*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           

*นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว            

*การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                             

*การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                             

*กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                                              

*พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ                                                

*การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว                                            

*การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                      

*การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 4.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top