หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 435 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC517
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)
ISBN :  978-616-46352-3-4
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รุปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร

สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                               

*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       

*การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                    

*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                       

*คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                   

*การประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                                       

*งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                       

*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                            

*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          

*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           

*รวมแนวข้อสอบงานโยธา   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top