หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 99 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC524
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :  BB-157
พิมพ์ปี :    มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                

*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

*พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                 

*พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                            

*พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562              

*ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ                                                

*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย                                                                 

*แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์                                

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร         

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top