หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 139 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC525
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46363-9-2
พิมพ์ปี :    มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 279 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                                    

*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                  

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                 

*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                                      

*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                 

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           

*การวางแผนงาน / โครงการ                                                                                         

*การติดตามผล                                                                                                         

*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน โครงการ                                                                       

*สรุปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานประกันสังคม

Close หน้าต่างนี้
Go Top