หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 102 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC529
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)
ISBN :  978-616-46332-0-9
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 265 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556             

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   

*พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                             

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553   

*การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                         

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                  

*การวางแผนครอบครัว                                                                                                         

*งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                               

*งานอนามัยโรงเรียน                                                                                                  

*งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม                                                                               

*งานโภชนาการ                                                                                                        

*งานทางด้านระบาดวิทยา                                                                                            

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน                                                       

*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                

*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                                                      

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top