หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พฐ.2 (TBC)

ผู้เข้าชม 128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC530
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พฐ.2 (TBC)
ISBN :  978-616-46338-2-7
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
สารบัญ 

*ภาคความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์

*ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี                                                                                   

*กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเคมี

*ภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

*ภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top