หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 323 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC533
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 64 (TBC)
ISBN : BB 161-
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 270 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

*การประชาสัมพันธ์

*ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       

*การเขียนบรรยายภาพข่าว

*การจัดนิทรรศการ

*การวิเคราะห์ประเด็น และการแปล                                                                                 

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

      «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.

      «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.

      «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.

      «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.

      «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top