หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 233 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC536
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :   BB - 162
พิมพ์ปี :   มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร

*ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

*ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต

และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

*ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์

*เทคโนโลยีชีวภาพ                                                              

*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ

*การปรับปรุงบำรุงดิน

*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน

*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top