หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล)

ผู้เข้าชม 56 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : WYC003
  • ราคาพิเศษ : 589 บาท
  • ราคาปกติ 620 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล)
รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

⭐️รหัสสินค้า : 9786162699467

⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง

⭐️น้ำหนัก : 1,700 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 796

⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.

⭐️พิมพ์ครั้งที่ 21 : ตุลาคม 2563

บทคัดย่อ/สารบัญ
• พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ
• การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
• พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
• กฎกระทรวง
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
• ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
• ระเบียบ
• ประกาศ
**แก้ไขเพิ่มเติม** แก้ไขคำผิด, เพิ่มข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยฯ พ.ศ.2563
 
ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top