หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใหม่ล่าสุด(TBC)

ผู้เข้าชม 170 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC550
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใหม่ล่าสุดปี 62  (TBC)
ISBN :  BB-097
พิมพ์ปี :    ธันวาคม  2562 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                  

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                  

*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          

*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       

*ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                      

*ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                       

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501                                                                             

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                         

*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558     

*แนวข้อสอบ กฎหมายธุรกิจ                                                                                     

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                     

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                     

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top