หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัยฯ รหัสตำแหน่ง 110 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 289 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC556
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัยฯ รหัสตำแหน่ง 110 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64(TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล                                                        

*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                     

*คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)                                                                 

*อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)                                                                                 

*กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                              

*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                      

*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                       

*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  

*ระบบเชิงกล                                                                                                           

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      

*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     

*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                

*ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       

*แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                        

*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                   

*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                   

*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                   

*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                                   

*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top