หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 308-318 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 273 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC571
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 308-318 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                    

*ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส                                                                                          

*ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน                                                                       

*เทคนิคการให้บริการด้วยใจ“Service Mind”                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการบริการ                                                                                             

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          

*ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                                        

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            

*แนวข้อสอบงานบริการ                                                                                            

*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                 

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top