หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (WYC)

ผู้เข้าชม 114 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : WYC007
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 978-616-269-99-2-4
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 804
ขนาด : 14.5×21 ซม.  /  ขนาดกลาง
พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
♦ บรรพ ๑ หลักทั่วไป
♦ บรรพ ๒ หนี้ 
♦ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา 
♦ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน 
♦  บรรพ ๕ ครอบครัว 
♦  บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
♦ ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
♦ ภาค ๒ ความผิด 
♦ ภาค ๓ ลหุโทษ
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มกลาง 6*8นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top