หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 244 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC575
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 278  หน้า
รูปแบบ :  ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท 
 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559
*ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว
*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
*นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
*การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
*การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
*กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
*พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
*การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
*การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ
*การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
*แนวข้อสอบ การท่องเที่ยว ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ การท่องเที่ยว ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ การท่องเที่ยว ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบ การท่องเที่ยว ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบ การท่องเที่ยว ชุดที่ 5.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top