หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 159 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC585
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ปี 64 (TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม๊ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                         

*ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554          

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*หลักการสื่อสาร                                                                                                        

*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                           

*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                      

*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                            

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     

*การวิเคราะห์ประเด็น และการแปล                                                                                 

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                 

*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                            

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                            

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top