หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา ๑๕๗-๒๔๕) เล่ม ๒ (ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์)

ผู้เข้าชม 24 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTB042
  • ราคาพิเศษ : 570 บาท
  • ราคาปกติ 600 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา ๑๕๗-๒๔๕) เล่ม ๒

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์ 

ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา

Go Top