หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ (WYC)

ผู้เข้าชม 25 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : WYC009
  • ราคาพิเศษ : 380 บาท
  • ราคาปกติ 400 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
 
รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 978-616-2699-49-8
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 462
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
       บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

       บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
       บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

       บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

       บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
       บทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
       บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
       บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top