หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ผู้เข้าชม 189 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC610
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 275  หน้า
รูปแบบ : ปกใสเย็บแม็ก แบบชีท 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                     

*การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                               

*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      

*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                   

*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                            

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                       

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top