หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ผู้เข้าชม 273 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC618
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2565
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  

*การสรรหาและเลือกสรร                                                                                              

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                  

*การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                       

*ค่าตอบแทน                                                                                                           

*การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                          

*การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล                                                                                   

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน                                                                            

*การประสานงานและการจัดการองค์การ                                                                                      

*การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                  

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                                            

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์             

    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top