หมวดสินค้าหลัก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (GB)

ผู้เข้าชม 230 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB022
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (GB)
ISBN : 978-616-216-944-1
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม  2562
จำนวนหน้า : 237
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
♥ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
♥ ประวัติความเป็นมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
♥ บทบาทและภารกิจ
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ
♥ เฉลยคำตอบ
♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
♥ เฉลยคำตอบ
♥ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการบริหาร
♥ การบริหารโครงการ
♥ การประสานงาน
♥ แนวข้อสอบแผน, แผนงาน, การวางแผน, การบริหาร 
♥ เฉลยแนวคำตอบ
♥ แนวข้อสอบแผน, แผนงาน, การวางแผน, การบริหาร 
♥ เฉลยแนวคำตอบแนวข้อสอบแผน, แผนงาน, การวางแผน, การบริหาร 
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
♥ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
♥ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
♥ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♥ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♥ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♥ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
♥ กระบวนการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
♥ ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
♥ ข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
♥ เฉลยคำตอบข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
♥ แนวข้อสอบ ยุทะศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
♥ เฉลยคำตอบข้อสอบ ยุทธสาสตร์การปฏิรูปประเทศ
♥ แนวข้อสอบแผนฯ 12 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560-2564
♥ เฉลยข้อสอบแผนฯ 12 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560-2564  
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top