หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (TBC)

ผู้เข้าชม 186 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC620
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (TBC)

ISBN :  BB-064
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 424  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              

*การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม Auto CAD                                                          

*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                           

*การออกแบบและคำนวณ                                                                                            

*การสำรวจและวางโครงการ                                                                                         

*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                       

*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               

*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                     

*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                         

*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542                                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                           

*กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                            

*แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                        

*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                            

*แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                             

 *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                 

*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                

*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                               

*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top