หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สรุป+แนวข้อสอบ วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP028
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ สรุป+แนวข้อสอบ วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด (SP)
ISBN : 978-616-216-826-0
พิมพ์ : เมษายน  2563
จำนวนหน้า : 263 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
สาระสำคัญประกอบด้วย  
>> ประวัติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   บทบาทและภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ค่านิยมขององค์กร เป้าประสงค์หลัก
   ประเด็นยุทธสาสตร์
>> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. 2547
>> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
>> แผนที่และเครื่องมือทางภูมิสาสตร์
>> การทำข้อมูลแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่และมาตราส่วนแผนที่ 
>> ระบบกำหนดตำแน่งบนพื้นโลก
>> ข้อมูลระยะไกล แนวความคิดและหลักการเบื้องต้น
>> การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ
>> งานด้านแผนที่และภาพถ่าย
>> แนทางปฏิบัติงานการสำรวจวัดหมายแนวเขตป่าเพื่อประกาศเป็นเขตป่าสงวณแห่งชาติ พ.ศ.2546
>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ
>> เฉลยคำตอบ
>> แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
>> เฉลยคำตอบ
>> แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
>> เฉลยคำตอบ
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top