หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร สอบสวน บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ปี 64 (SF)

ผู้เข้าชม 131 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF131
  • ราคาพิเศษ : 246 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร สอบสวน บุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ปี 64 (SF)

พิมพ์     :  พฤษภาคม 2564
จำนวน  : 328   หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

♦ ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3 
แนวข้อสอบชุดที่ 4
 
♦สรุปวิธีแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลข
สรุปประเด็นสำคัญ - วิธีคิดทำข้อสอบอุปมา-อุปไมย

 
♦ภาษาไทย
  สรุป-คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด-คำนามที่ควรรู้ การใช้สำนวนโวหาร
  แนวข้อสอบ
  แนวข้อสอบ ชุดที่ 1-3

♦ภาษาอังกฤษ
  แบบทดสอบ
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - comversation
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - Grammar-Structure Sentence
  สรุป - ประเด็นสำคัญ+แนวข้อสอบ - Reading
  เทคนิคพิชิต Vocabulary + แนวข้อสอบ - Vocabulary
  รวมคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับตำรวจ


♦ประมวลกฏหมายอาญา
  เจาะข้อสอบ-เฉลย


♦ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาอาญา
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย


♦กฏหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย


♦พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539
  เจาะข้อสอบ - พร้อมเฉลย


♦พระราชบัญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ.2551
  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ฯ พ.ศ.2546

SHEET FOR G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top