หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้  ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 138 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC622
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้  ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 275  หน้า
รูปแบบ :  ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                      

*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         

*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           

*การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                             

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word                                                                              

*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel                                                                               

*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft PowerPoint                                                                        

*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                               

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์              

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top