หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 209 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC623
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี 64(TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 273  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                         

*ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                          

*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                  

*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                         

*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              

*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ                                                                                          

*ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์                                                                                            

*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                            

*การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร                                          

*การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                            

*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                               

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                               

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top