หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 61 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC626
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 273  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                         

*ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                           

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                        

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                                   

*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                

*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                             

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                  

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                               

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top