หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 31 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC641
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (TBC)
ISBN :   BB -078
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560        

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  

*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                      

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          

*ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                         

*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                         

*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                               

*รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top