หมวดสินค้าหลัก

รองบังคับหมู่ นายสิบตำรวจ(สายปราบปราม) นสต. ใหม่ล่าสุด(GB)

ผู้เข้าชม 62 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB024
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รองบังคับหมู่ นายสิบตำรวจ(สายปราบปราม) นสต. ใหม่ล่าสุด(GB)
ISBN : 978-616-216-953-3
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม  2564
จำนวนหน้า : 229
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> 
˜ ความสามารถทั่วไป
˜ ภาษาไทย
˜ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
˜ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
˜  สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
 
สารบัญ
♥ แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
♥ ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
   ความสามารถทางตัวเลข
   ข้อทดสอบวัดความสามารถด้านตัวเลข
   เฉลยข้อสอบวัดความสามารถด้านตัวเลข
   ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
   ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
♥ ตอนที่ 2 วิชา ภาษาไทย
   ตัวอย่างข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1
   ตัวอย่างข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
   ตัวอย่างข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 3
   ข้อทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำชุดที่ 1
   ข้อทดสอบวัดความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำชุดที่ 2
♥ ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word
   แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
   แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
   แนวข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายอิเล๊คทรอนิกส์
   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
   แนวข้อสอบ วิชา สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 1
   แนวข้อสอบ วิชา สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ชุดที่ 2
   ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
   แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 / นายสิบตำรวจ

Close หน้าต่างนี้
Go Top