หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด วุฒิปริญญาตรี (SP)

ผู้เข้าชม 659 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP029
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด วุฒิปริญญาตรี (SP)
ISBN :978-616-216-857-4
พิมพ์ :  ธันวาคม  2563
จำนวนหน้า : 227 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
Δความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอิ่น ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร)
Δความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
Δความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรราบรรณและจรรยาของข้าราชการและการคิด เชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
 
สาระสำคัญประกอบด้วย  
>> ประวัติความเป็นมา กรมศุลกากร
>> พันธกิจกรมศุลกากร
>> แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
>> แนวข้อสอบ - ข้อความ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
>> พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469
>> แนวข้อสอบ กฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>> ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
>> รูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
>> วิธีการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
>> การกำหนดเงื่อนไขของราคาและการส่งมอบสินค้าตามแบบสากล
>> การจัดการขนส่งสินค้าส่งออก
>> การจัดการขนส่งสินค้านำออก
>> คลังสินค้าทัณฑ์บน
>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
>> แนวทาง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
>> การคิดเชิงวิเราะห์
>> ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรมศุลกากร
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top